Jaquar E-type Zero (Electrisch).  Een combinatie en innovatie van technieken.

Onze strategie in ICT

 

ICT wordt steeds meer de sleutel naar succes. ICT (Informatie en Communicatie Technologie) is zelfs het hart van de meeste organisaties geworden. De overheid en het bedrijfsleven investeren continue in digitalisering en informatievoorzieningen (IV). Digitalisering en IV leiden tot verlaging van kosten en verhoging van de mogelijkheden om de doelen te bereiken voor werkgever, werknemer en particulier. Het opstarten leiden en opleveren van projecten oogt voor velen complex. Dit kan komen door de verschillende afdelingen of departementen en de verschillende onderdelen in het project zoals: verschillende technische teams, contractuele en juridische zaken met interne en externe partijen, financiën, IV Security, Beheer, Privacy wet (AVG/PIA), de vele stakeholders en goverment (besluitvorming en aansturing) verschillen. Zo'n situatie vraagt om één projectleider van Q300 die het overzicht behoud en de losse onderdelen integraal succesvol oplevert.

 

De inzet van ICT middelen wordt benaderd vanuit de missie en strategie van een bedrijf en de hierop afgestemde bedrijfsprocessen (Business alignment).

De IT structuur is als volgt: Bedrijfsprocessen worden ondersteund door Functionaliteiten, geleverd door Applicaties die draaien op hardware (infrastructuur). Dit moet allemaal goed blijven werken (Beheer afspraken), beveiligd worden door cyber security en voldoen aan de wet op Privacy.

 

Voor ons dagelijkse kost, maar voor velen abracadabra. Q300 ontzorgt en realiseert dit voor u.

zie ook kennisbank / Smart Industry