Jaquar E-type Zero (Electrisch).  Een combinatie en innovatie van de mooiste technieken.

Visie

 

IT is het hart van de meeste organisaties geworden. De overheid en het bedrijfsleven investeren continue in digitalisering en informatie voorzieningen (IV). Digitalisering en IV leiden tot verlaging van kosten en verhoging van de mogelijkheden om de doelen te bereiken voor elke werknemer, werkgever en particulier. Het opstarten leiden en opleveren van projecten is in veel gevallen te groots en complex (verschillende afdelingen of departementen, juridische contractuele  zaken, financiën, IV Security en goverment verschillen) om aan een scrum team over te laten. Zo'n situatie vraagt vaak om één leider die het overzicht behoud en onderdelen in goede banen leidt. Een technisch Scrum team maakt wel vaak een onderdeel uit van de realisatie fase in een project.

 

Missie

Het leveren van het beste excellent IT project management van Nederland waar een opdrachtgever blij van wordt.

"Technisch lukt het altijd wel, de uitdaging zit in het strategisch en tactisch goed organiseren van alle resources om de techniek te realiseren". 

Strategie

 

Alles begint van binnen uit met passie en de juiste mindset. Eerst maak je contact met jezelf; Wie ben je , wat wil je diep in je hart en wie wil je zijn. Dan maak je contact met de mensen en je inspireert elkaar. De mensen maken contact als team. Het team maakt contact met de organisatie en de organisatie biedt de wereld de oplossing waar ze om heeft gevraagd.     Samengevat:  Connect - Inspire - Create