Onze aanpak

projecten

Let's grow together

Tijd is schaars, de wereld veranderd snel. Geld en tijd kan maar eenmaal geïnvesteerd worden en de business wil zijn jaardoelen halen of snel de kansen pakken om te kunnen groeien. Daarom wilt Q300 effectief doelen bereiken (Kernwaarde).

 

Een voorbeeld:

Als de opdrachtgever het ermee eens is, gaan we eerst een MVP Minimum Viable Product leveren. Een MVP voldoet aan de minimum overeengekomen acceptatie eisen. Hierna volgen upgrades, indien gewenst. Maar bijna altijd is dan het business doel al behaald en zijn alle betrokkenen tevreden en mogen we door met het volgend project.

Naast de juiste certificering, kennis en ervaring is de basis voor goed project management vaak:

 

- Eerst begrijpen wat de opdrachtgever wil en wat er speelt in de  organisatie en de omgeving

- Coachend leiderschap. Medewerkers én management in hun kracht en in stelling brengen. Relatie en resultaat gericht.

- Excellent verwachting management. (Heldere afstemming.)

- Scherp zetten van leveranciers via slimme contracten en afspraken en deze bewaken én ook hun coachen !

- Pro-actief, Agile werken en "boven op de bal zitten"

- Financiën up-to date

- Overzicht

- Focus