Onze aanpak

projecten

Let's grow together

Tijd is schaars, de wereld veranderd snel. Geld en tijd kan maar eenmaal geïnvesteerd worden en de business wil zijn jaardoelen halen of snel de kansen pakken om te kunnen groeien. Daarom wilt Q300 effectief doelen bereiken (Kernwaarde).

 

Een voorbeeld:

Als de opdrachtgever het ermee eens is, gaan we eerst een MVP Minimum Viable Product leveren. Een MVP voldoet aan de minimum overeengekomen acceptatie eisen. Hierna volgen upgrades, indien gewenst. Maar bijna altijd is dan het business doel al behaald en zijn alle betrokkenen tevreden en mogen we door met het volgend project.

Naast de juiste certificering en ervaring is de basis voor goed project management vaak:

 

- Adaptief en coachend leiderschap. Relatie en resultaat gericht.

- Excellent verwachting management.

- Heldere afstemming.

- Coachen en uitdagen van de projectmedewerkers om ze in hun kracht te zetten.

- Project financiën up-to date.

- Scherp zetten van leveranciers via slimme contracten en afspraken en deze bewaken én ook coachen !

- Pro-actief, Agile werken en "boven op de bal zitten".

- Eerst luisteren en begrijpen wat er speelt in de organisatie.

- Focus.