Onze project management strategie

projecten

Q300 levert excellent IT project management waar een opdrachtgever blij van wordt.

Let's grow together

Graag willen wij samen met de opdrachtgever van maximale waarde zijn. Tijd is schaars, de wereld veranderd snel. Geld en tijd kan maar eenmaal geïnvesteerd worden en de business wil zijn jaardoelen halen of snel de kansen pakken om te kunnen groeien. Daarom wilt Q300 effectief doelen bereiken (Kernwaarde).

 

Een voorbeeld:

Als de opdrachtgever het ermee eens is, gaan we eerst een MVP Minimum Viable Product bepalen en opleveren. Een MVP voldoet aan de minimum overeengekomen acceptatie eisen tegen de laagst mogelijke kosten (Hoogste rendement). Hierna volgen upgrades, indien gewenst. Maar bijna altijd is dan het business doel al behaald en zijn alle betrokkenen tevreden en mogen we door met het volgend project.

Naast de juiste certificering, kennis en ervaring is de basis voor goed project management vaak:

 

- Eerst begrijpen wat de opdrachtgever wil en wat er speelt in de  organisatie en de omgeving

- Relatie en resultaat gericht samenwerken.

- Coachend leiderschap. (=medewerkers én management in hun kracht en in stelling brengen).

- Excellent verwachting management. (=heldere afstemming.)

- Inzetten van leveranciers met de juiste oplosing via slimme contracten en afspraken en deze bewaken én ook hun coachen !

- Pro-actief, Agile werken en "boven op de bal zitten".(=geen toeval)

- Financiën up-to date

- Overzicht

- Focus


Jaguar e-type Zero. Een voorbeeld van digitalisering en het combineren van de beste en mooiste technieken

onze management strategie

 

Alles begint van binnen uit met passie en de juiste mindset. Eerst maak je contact met jezelf; Wie ben je , wat wil je diep in je hart en wie wil je zijn. Dan maak je contact met de mensen en je inspireert elkaar. De mensen maken contact als team. Het team maakt contact met de organisatie en de organisatie biedt de wereld de oplossing waar ze om heeft gevraagd.    

 

Samengevat:  Connect - Inspire - Create   !