Wat is Smart Industrie ?

Iedere branche geeft haar eigen invulling aan Smart Industry. Of het nu digitalisering, automatisering of robotisering van werkzaamheden is. In de kern gaat het om het effectiever en efficiënter maken van de bedrijfsvoering. Vaak door kernprocessen beter op elkaar af te stemmen en intensiever samen te werken in de keten. Internet of Things oplossingen (IoT), dataverzameling, nieuwe AI technologieën spelen daarin een belangrijke rol.

 

Organisaties zoeken naar kansen en mogelijkheden om nieuwe technologieën en internettoepassingen te integreren in de bedrijfsvoering. Smart Industry gaat over meer dan technologie. Het gaat ook over duurzaamheid, klimaat en toenemende globalisering.

 

Bij Internet of Things zijn machines verbonden met het internet om data te delen. Smart Industry gebruikt deze data om machines, softwaresystemen en producten met elkaar te laten communiceren. Je kunt hierdoor machines autonoom beslissingen laten nemen.  Andere gebruikte termen voor Smart Industry zijn Smart Manufacturing en Industrie 4.0, ook wel de vierde industriële revolutie genoemd.

Smart Industry  vs  Industrie 4.0

De term ‘Industrie 4.0’ komt uit Duitsland. De Nederlandse industrie heeft een heel andere structuur dan de Duitse. Simpel gezegd: Duitsland produceert over het algemeen grote aantallen, terwijl Nederlandse bedrijven meer de nichemarkten bedienen en de relatie met de klant voorop stellen. Behalve veel technische innovaties richt de ‘Nederlandse’ Smart Industry zich dus ook op sociale innovaties. Daarbij speelt samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en het onderwijs een belangrijke rol.
Natuurlijk hebben de twee standaarden veel gemeen, zoals de focus op digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties. Met, volgens de schrijfster, als ideaal het bereiken van een situatie waarin bedrijven voor iedere klant ‘op maat’ kunnen produceren en diensten leveren. Robots, 3D-printen, nanotechnologie en sensoren spelen hierbij een rol.

Waarom 5G?

Met 5G technologie is het mogelijk om bandbreedte in het netwerk te reserveren voor belangrijke gebruikers. Dit kan door het netwerk op te splitsen, het zogenoemde ‘slicen’. Door kritieke zaken via gereserveerde ‘slices’ te versturen ontstaan geen haperingen in de bandbreedte en kunnen gebruikers zoals politie en ambulance nog beter vertrouwen op de digitale infrastructuur. Maar ook bedrijven die belangrijke verbindingen in fabrieken nu via bekabeling en eigen netwerken hebben gebouwd, kunnen dankzij 5G processen veel flexibeler inrichten om automatisering en het gebruik van robots makkelijker te maken. 5G is een belangrijke voorwaarde voor de fabriek van de toekomst.

Wat is IoT?

Wat is Cloud computing?

Cloud computing of cloud service is het via een netwerk – vaak het internet – op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens, ongeveer zoals elektriciteit uit het lichtnet. De term is afkomstig uit de schematechnieken uit de informatica, waar een groot, decentraal netwerk (zoals het internet) met behulp van een wolk wordt aangeduid.

De cloud (Nederlands: wolk) staat voor een netwerk dat met al de computers die erop aangesloten zijn een soort 'wolk van computers' vormt, waarbij de eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke computer(s) de software draait of waar die computers precies staan. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is dus ook niet verantwoordelijk voor het onderhoud. De details van de informatietechnologische infrastructuur worden aan het oog onttrokken en de gebruiker beschikt over een "eigen", in omvang en mogelijkheden schaalbare, virtuele infrastructuur. De cloud is dus een techniek waarmee schaalbare online diensten kunnen worden aangeboden. Zonder de mogelijkheid tot schalen heeft een aangeboden online dienst geen betrekking op cloud computing

Wat is Big Data?

Big data of massadata zijn gegevensverzamelingen (datasets) die te groot en te weinig gestructureerd zijn om met reguliere databasemanagementsystemen te worden onderhouden. De gegevens hebben een direct of indirect verband met privégegevens van personen. [2] Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel. Dit komt doordat consumenten bij sociale media in toenemende mate data opslaan in de vorm van bestanden, foto's en films (bijvoorbeeld op Facebook of YouTube, waar Facebook ook de door de gebruikers gewiste data bewaart) en organisaties, overheden en bedrijven steeds meer data over burgers produceren en opslaan, en doordat apparaten zelf data verzamelen, opslaan en uitwisselen (het zogenaamde internet der dingen). Hierdoor is er steeds meer sensordata beschikbaar. Niet alleen de opslag van deze hoeveelheden is een uitdaging, maar ook het analyseren ervan. Deze data bevatten namelijk informatie voor doeleinden zoals marketing, wetenschappelijk onderzoek, of preventief onderhoud.

Wat is AI (Artificial Intelligence)?

De innovatie strategie en de voor- en nadelen