Onze passie

Innovatie Strategieën en Project Management voor Digitalisering

 

Jaguar e-type Zero. Een bijzonder voorbeeld van digitalisering.

(Niet de sterksten, maar wie zich het beste aanpast overleeft,  Charles Darwin).

Wij helpen directeuren en leidinggevenden die worstelen met de onzekerheden en uitdagingen bij de digitalisering van hun bedrijfsvoering en productie. Via onze Q300 methode begeleiden wij het verander- en innovatieproces om hun organisatie productiever, flexibeler en toekomstbestendiger te maken. Voortaan spelen ze beter in op de klantbehoeften en behalen zij meer winst.

 

Waarom

Innovatie en Digitalisering is "hot". Informatie Technologie (IT) wordt langzaam maar zeker het hart van élke organisatie en is steeds meer de sleutel naar succes. In veel organisaties is grote behoefte aan innovatie en digitalisering van de bedrijfs- en productie processen.

 

Innovatie is een veranderproces en gaat over het managen van onzekerheden en de communicatie tussen het krachtenveld van mensen (expertise en belangen). Het is ook het afstemmen van de balans tussen intuïtie en ratio. 

 

Digitalisering wordt gerealiseerd door de inzet van bewezen IT oplossingen (bouwblokken). Hieraan voorafgaand ligt een belangrijke inventarisatie van business behoeften, gebruikers eisen, security, wetgevingen en de aankomende technische ontwikkelingen. Deze belangrijke voorkant wordt vaak onbekwaam (onwetend) aangepakt of zelfs deels overgeslagen en staat daarmee genoteerd als belangrijke top-faalfactor bij IT projecten wereldwijd. (Bron: jaarlijkse CHAOS studie van The Standish Group).

 

Digitalisering is ook: ICT business alignment en een eisen inventarisatie van alle stakeholders.

 

 

Innovatie Drives:

  • Het technisch kunnen blijven samenwerken en leveren. De wereld veranderd snel en voortdurend. Mee innoveren met uw organisatie, producten, diensten en mensen is noodzakelijk om aansluiting te behouden op de klant en op de leveranciers.
  • De concurrentie dwingt uw organisatie om te innoveren en productiever te werken. Een korte "Time to Market" en een hogere kwaliteit door een snelle realisatie van klantwaarde, waarbij optimaal voldaan wordt aan de klant- en gebruikers verwachting is cruciaal geworden. Dit resulteert ook in minder voorraad, minder kosten en meer winst !
  • Wettelijke wijzigingen. De overheid legt organisaties (wettelijke) veranderingen op waardoor uw organisatie moet mee veranderen.
  • De huidige geglobaliseerde markt en milieu problemen vragen om ingrijpende (wettelijke verplichte) transformaties. Daarbij ligt de nadruk op een toename van maatwerk, duurzaamheid, circulariteit en efficiëntie.
  • ICT is een  business enabler geworden. Door realisatie van klantwaarde, concurrentievoordeel, e-commerce, en marketing via social media en (nieuwe) digitale platforms.
  • Een commercieel bedrijf wilt groeien, het beter doen dan zijn concurrenten en lekker geld verdienen. Bij schaalvergroting (groei) stijgen de vaste lasten minder snel dan de winst.
  • Groeien als organisatie of als mens is een natuurlijke drive. Verder, sneller, beter, overleven, je veilig voelen, ergens goed in zijn, winnen, geaccepteerd worden, waardering krijgen (status) en elkaar helpen, is een oerinstinct dat niet te stoppen valt.

Q300 ontzorgt uw innovatie en digitalisering met:  Bewezen oplossingen, Innovatie Strategie, Excellent projectmanagement en Excellent krachtenveld management.


"The purpose of a business is to create a customer.

How? By innovation and Marketing". 

Peter Drucker deed deze uitspraak al in 1954 en deze waarheid is onveranderd  !

Mindset: "Make the WHY so big, that the HOW becomes easy".


Wat wij doen

Q300 levert IT projectmanagement voor Innovatie en Digitalisering voor bedrijfsvoering en productie, voor MKB, industrie en overheid;

 

Q300 adviseert de beste innovatie-strategie voor uw product of proces en begeleid u daarin (In elke fase van idee t/m commercialisatie en (productie)  optimalisering met Agile/Lean technieken)

 

Q300 helpt vastgelopen projecten weer op de rit te zetten.

 

Q300 geeft op uw verzoek presentaties in:

  • krachtenveld mgt: Het managen van (een groep) mensen om jou heen of stakeholders.
  • project management, incl 25 jaar Lessons learned, tips & tricks, voor elke projectfase
  • Softskills

Q300 realiseert Websites en Webshop (e-commerce incl betaling systeem) evt inclusief de marketingstrategie, afgestemd op de missie en identiteit van de onderneming.

 

Q300 coacht en inspireert mensen in het bereiken van hun doelen als werknemer, als zelfstandige of in het behalen van persoonlijke ambities.

 

Q300 verbind, inspireert en creëert.

Over ons

Q300 heeft meer dan 25 jaar ervaring in projectmanagement en coaching, is IPMA-C, Prince2 Practitioner gecertificeerd en heeft alle leading IT certificaten, waaronder ook voor IT Lean mgt. en cyber security.

Q300 onderscheid zich door excellent project- en krachtenveld management.

 

Q300 is gepassioneerd over Innovatie  strategieën en Digitalisering.

 

Q300 ontwikkeld, continue op een Agile werkwijze en via "Design Thinking", nieuwe producten en diensten om onze visie verder in te vullen.

 

Contact

T: 06-23 68 1975

Contact Q300 ontwikkeld, continue nieuwe producten en processen om onze visie in te vullen, via een Agile strategie en Design Thinking.
 

" Goed krachtenveld management bepaald meer dan 90% van het succes van een project of opdracht".

( Q300 schrijft een boek hierover, met kennis en ervaring uit 25 jaar project mgt !. Verwachte uitgifte Q1-2022 )

 

                                                                                                             Joep Quaedvlieg, oprichter Q300


Onze kernwaarden

|  Connect - Inspire - Create  |

|Fit | Pro actief ondernemen| Focus en Effectief  |  Wat kan wél? | Lef en ambitie | Oprecht en sterk handelen | De kracht van de Eenvoud  | Groei | Familie en vrienden eerst |100% inzet, 100% rust  |  Ben dankbaar en geniet | 

| Voldoening |