Onze passie

 

Digitaliseren en Rendement verhogen

van bedrijf en overheid

met IT oplossingen en slimme strategieën.

 

Wij helpen directeuren en leidinggevenden die worstelen met de onzekerheden en uitdagingen bij het digitaliseren en/of het verhogen van het rendement van bedrijf en overheid met IT oplossingen en slimme strategieën. Via onze Q300 methode begeleiden wij het verander- en innovatieproces om hun organisatie productiever, flexibeler en toekomstbestendiger te maken. Voortaan spelen ze sneller in op de klantbehoeften, bereiken ze meer klanten, werken met meer gemak of behalen meer winst.

 


innovatie met IT:   Wie pakt de kansen?

 

"Als je geen IT innovatie-strategie hebt voor de komende 1 á 3 jaar,

dan wordt het gevaarlijk voor je bedrijf"

Joep Quaedvlieg, oprichter Q300


Hoe werken wij

Stel: u heeft geen enkele idee Wat u überhaupt kunt digitaliseren of Waar u kosten kunt besparen en Hoe te beginnen ???

Q300 helpt u als volgt:

 1. Intake met behoefte bepaling
 2. Scan van uw processen en adviesrapport voor digitalisering en/of rendement verhoging ("waste" elimineren en slimmer organiseren), inclusief een kosten / baten analyse.
 3. Wilt u verder met ons? Dan zorgen wij voor de implementatie en training van uw medewerkers en nazorg.
 4. u gebruikt het systeem en ervaart meer winst, grotere snelheid, flexibiliteit, groter klantenbereik, lagere kosten, minder human resources, verduurzaming, overzicht, gemak, etc. etc. afhankelijk van uw behoefte uit de intake.

Jaguar e-type zero, Release datum 8 sept 2017. Geëlektrificeerd met moderne Jaguar I-Pace technologie.

Een bijzondere innovatie om aan te sluiten op de veranderende wereld en business te creëren, 

"Niet de sterksten, maar wie zich het beste aanpast overleeft" - Charles Darwin -

Waarom

Het gaat niet om het digitaliseren, maar om het creëren van de maximale gewenste waarde voor de opdrachtgever mbv strategie en/of techniek.

 

W = O - K  (Winst = Omzet - Kosten). Door de omzet te verhogen en de kosten te verlagen met IT oplossingen én door het slimmer te organiseren ("waste"elimineren) in uw processen, krijgt uw organisatie een hoger rendement en wordt uw bedrijf een gewilde business voor klanten, investeerders of bij verkoop.

  

De sleutel naar succes**. Informatie Technologie (IT) wordt langzaam maar zeker het hart van élke organisatie en is steeds meer de sleutel naar succes. In veel organisaties is grote behoefte aan innovatie en automatisering van bedrijf- en overheidsprocessen, maar men weet niet Hoe en Waar te beginnen. Q300 heeft meer dan 24 jaar ervaring in innovatie met IT.

 

Innovatie** is een veranderproces en gaat over de keuze van de juiste strategie, het goed coachen van medewerkers en het managen van onzekerheden in het krachtenveld van mensen. Het is ook het afstemmen van de balans tussen intuïtie en ratio.

 

 **Q300 heeft meer dan 24 jaar succesvolle ervaring in innovatie met IT oplossingen en onderscheidt zich door excellent project- , verander- en krachtenveld management.

 

 Innovatie drives:

 • Het digitaal kunnen blijven samenwerken en leveren. De wereld veranderd snel en voortdurend. Bij blijven met uw organisatie, producten, diensten en mensen is noodzakelijk om aansluiting te behouden op uw klanten en leveranciers.
 • Snel innoveren én voldoen aan de klanteisen creëert business en is daarom een succesfactor.
 • Wettelijke wijzigingen. De overheid legt organisaties (wettelijke) veranderingen op waardoor uw organisatie moet mee veranderen.
 • De huidige geglobaliseerde markt- en milieu problemen vragen om ingrijpende (wettelijke verplichte) transformaties. Daarbij ligt de nadruk op een toename van maatwerk, duurzaamheid, circulariteit en efficiëntie.
 • Alles wordt duurder en resources zijn schaars. Dit dwingt een organisatie om het anders en slimmer aan te pakken.
 • ICT is een  business enabler geworden. Met IT innovatie wordt klantwaarde gerealiseerd, concurrentievoordeel behaald, e-commerce bedreven, en vind marketing plaats via social media of opkomende (nieuwe) digitale platforms.
 • Bij schaalvergroting stijgen de vaste lasten minder snel dan de winst.
 • Groeien als organisatie of als mens is een natuurlijke drive. Lekker geld verdienen, verder, sneller, beter, overleven, je veilig voelen, ergens goed in zijn, winnen, geaccepteerd worden, waardering, status krijgen en elkaar helpen, is een oerinstinct dat niet te stoppen valt.

Q300 ontzorgt uw innovatie met:  innovatie strategieën, IT oplossingen en excellent project- en verander management.

Zie hier het interview van Q300 aan IPMA over:

-Mindset                                              

-Wilskracht                                          

-Visie op persoonlijke ontwikkeling


Mindset:    "Make the WHY so big, that the HOW becomes easy".

"The purpose of a business is to create a customer.

How? By innovation and Marketing". 

Peter Drucker deed deze uitspraak al in 1954 en deze waarheid is onveranderd  !


samenvatting

Wat wij doen

Q300 helpt directeuren en leidinggevende met het creëren van een hoger rendement van hun organisatie (meer winst, minder kosten, minder doorlooptijd)

 

Q300 levert projectmanagement voor IT Innovatie van bedrijfsvoering en productie, voor MKB, industrie en overheid;

 

Q300 adviseert de beste innovatie-strategie voor nieuwe product- of proces ontwikkeling en begeleid u daarin tijdens elke fase van idee t/m commercialisatie en optimalisering. (Business creatie)

 

Q300 helpt vastgelopen technische IT projecten weer op de rit te zetten.

 

Q300 geeft op uw verzoek presentaties in:

 • krachtenveldmanagement: Het managen van (een groep) mensen om jou heen en stakeholders.
 • IT projectmanagement, inclusief 25 jaar Lessons learned, tips & tricks, voor elke projectfase

Q300 realiseert Websites en Webshop (e-commerce, inclusief de marketingstrategie), afgestemd op de missie en identiteit van de onderneming.

 

Q300 coacht en inspireert mensen in het bereiken van hun doelen als werknemer, als zelfstandige of in het behalen van persoonlijke ambities.

 

Q300 verbindt, inspireert en creëert.

Over ons

Q300 heeft meer dan 25 jaar ervaring in projectmanagement, innovatiestrategieën,  veranderstrategieën, en coaching. Q300 is IPMA-C, Prince2 Practitioner gecertificeerd en heeft alle leading IT certificaten, waaronder ook IT Lean management,  cyber security, Inkoop en Europese aanbesteding.

Q300 onderscheidt zich door excellent project- , verander- en krachtenveld management.

 

Q300 is gepassioneerd over het creëren van Business, Verander management, Innovatie strategieën en Digitalisering.

 

Q300 ontwikkelt, continue nieuwe producten en diensten om onze visie verder in te vullen. op een Agile werkwijze en via "Design Thinking",

 

Contact

T: 06-23 68 1975

Contact Q300 ontwikkelt, continue nieuwe producten en processen om onze visie in te vullen, via een Agile strategie en Design Thinking.
 

" Goed krachtenveldmanagement bepaalt meer dan 90% van het succes van een project of opdracht".

( Q300 schrijft een boek hierover, met kennis en ervaring uit 25 jaar project management !. Verwachte uitgifte Q2-2023 )

 

                                                                                                             Joep Quaedvlieg, oprichter Q300


Onze kernwaarden

|  Connect - Inspire - Create  |

|Fit | Pro actief ondernemen| Focus en Effectief  |  Wat kan wél? | Lef en ambitie | Oprecht en sterk handelen | De kracht van de Eenvoud  | Groei | Familie en vrienden eerst |100% inzet, 100% rust  |  Ben dankbaar en geniet | 

| Voldoening |