Onze strategie voor IT implementatie

Het gaat niet om het digitaliseren, maar om het creëren van de maximale gewenste waarde voor de opdrachtgever.

 

IT implementatie is een veranderproces en gaat over de keuze van de best passende, duurzame oplossing, het goed coachen van medewerkers en het managen van onzekerheden in het krachtenveld van mensen.

 

"Flexibiliteit en Schaalbaarheid zijn succesfactoren in een digitale snel veranderende wereld  ! "

 

 

Jaguar e-type zero, Release datum 8 sept 2017. Geëlektrificeerd met moderne Jaguar I-Pace technologie.

Een bijzondere innovatie om aan te sluiten op de veranderende wereld en business te creëren, 

"Niet de sterksten, maar wie zich het beste aanpast overleeft" - Charles Darwin -

Waarom digitaliseren ?

Winst = Omzet - Kosten. Door de omzet te verhogen en de kosten te verlagen met IT oplossingen krijgt uw organisatie een hoger rendement en wordt uw bedrijf een gewilde business voor klanten, investeerders of bij verkoop.

  

De sleutel naar succes. Informatie Technologie (IT) wordt langzaam maar zeker het hart van élke organisatie en is steeds meer de sleutel naar succes. In veel organisaties is grote behoefte aan innovatie en automatisering van bedrijf- en overheidsprocessen, maar men weet niet Hoe en Waar te beginnen. Q300 heeft meer dan 24 jaar ervaring in innovatie met IT.

 

 Innovatie drives:

  • Het digitaal kunnen blijven samenwerken en leveren. De wereld veranderd snel en voortdurend. Bij blijven met uw organisatie, producten, diensten en mensen is noodzakelijk om aansluiting te behouden op uw klanten en leveranciers.
  • Snel innoveren én voldoen aan de klanteisen creëert business en is daarom een succesfactor.
  • Wettelijke wijzigingen. De overheid legt organisaties (wettelijke) veranderingen op waardoor uw organisatie moet mee veranderen.
  • De huidige geglobaliseerde markt- en milieu problemen vragen om ingrijpende (wettelijke verplichte) transformaties. Daarbij ligt de nadruk op een toename van maatwerk, duurzaamheid, circulariteit en efficiëntie.
  • Alles wordt duurder en resources zijn schaars. Dit dwingt een organisatie om het anders en slimmer aan te pakken.
  • ICT is een  business enabler geworden. Met IT innovatie wordt klantwaarde gerealiseerd, concurrentievoordeel behaald, e-commerce bedreven, en vind marketing plaats via social media of opkomende (nieuwe) digitale platforms.
  • Bij schaalvergroting stijgen de vaste lasten minder snel dan de winst.
  • Groeien als organisatie of als mens is een natuurlijke drive. Lekker geld verdienen, verder, sneller, beter, overleven, je veilig voelen, ergens goed in zijn, winnen, geaccepteerd worden, waardering, status krijgen en elkaar helpen, is een oerinstinct dat niet te stoppen valt.