AI Artificial Inteligent

Definitie van artificiële intelligentie (of kunstmatige intelligentie) AI is de mogelijkheid van een machine om mensachtige vaardigheden te vertonen - zoals redeneren, leren, plannen en creativiteit.

 

AI is een verzamelnaam geworden voor applicaties die complexe taken uitvoeren waarvoor voorheen menselijke input, was vereist, zoals bij de online communicatie met klanten of een potje schaken. De term wordt vaak door elkaar gebruikt met onderliggende gerelateerde termen, zoals machine learning (ML) en deep learning

 

Feit is:

Slimme computersystemen zijn steeds beter in staat om te kijken, luisteren of spreken. En ze leren patronen en regels te ontdekken uit grote hoeveelheden data. Op sommige vlakken zijn dit soort systemen ons snel de baas. Dat heeft nogal wat gevolgen.

 

Disruptie

AI is wat mij betreft de meest ontwrichtende technologie van de komende tien jaar. De kwaliteit van deze technologie is op een aantal vlakken de afgelopen jaren fors verbeterd.

 

Voordelen

AI systemen brengen welvaart, tijdsbesparing, gemak, inzichten en comfort. We gaan gewend raken aan een persoonlijke assistent die 24 uur per dag beschikbaar is en weet wat we nodig hebben, voordat we het zelf weten. Net zoals het nu lastig is voor te stellen dat je leeft zonder internet, zo is het over tien jaar met je persoonlijke assistent.

 

Bekende Use cases:

Dit soort systemen worden ingezet om leningen goed te keuren bij banken. Ook worden ze in de financiële dienstverlening gebruikt voor geautomatiseerde handelssystemen. Politie en verzekeraars gebruiken kunstmatige intelligentie om vrouwen op te sporen. Ook maken webwinkels gebruik van kunstmatige intelligentie om product aanbevelingen te doen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende aanbeveling van Netflix. Kunstmatig intelligente software wordt gebruikt om teksten automatisch te vertalen, onderhoud te voorspellen in de industrie, ongewenste spam e-mails uit je inbox te houden en verkeer in de stad te managen.

 

 

Voorspellen

Slimme computersystemen kunnen beter kunstvervalsingen herkennen dan menselijke experts. Een ander systeem kan dementie herkennen nog voordat een medisch specialist hieraan denkt. Een kunstmatig intelligent systeem herkent huidkanker eerder dan een medicus, een ander systeem doet het vergelijkbare met nagelschimmel. Onderzoekers van Stanford voorspellen op basis van Google Street View wat het stemgedrag zal zijn bij de verkiezingen en een algoritme, gevoed door data afkomstig van Street View.

 

De Apple watch kan diabetes voorspellen. Facebook weet soms al dat je verkering hebt voordat je het zelf handmatig hebt aangegeven op het platform. Amazon heeft het patent op ‘predictive shipping’: dat ze je al een pakketje mogen sturen voordat je zelf weet dat je het wilt hebben. De voorspellende waarde van KI gaat groot zijn. And the list goes on. CV’s selecteren, intakes doen van sollicitatiegesprekken via chatbots, tekstclassificatie,  planning, diagnostiek in de gezondheidszorg, A/B-testen van websites et cetera.

 

 

Digitale platformen

Een platform is een systeem dat ‘many-to-many’ interacties (M2M) mogelijk maakt. Een voorbeeld in de fysieke wereld is een markt, waar meerdere verkopers in contact komen met meerdere kopers. Dit in tegenstelling tot winkels, die gebaseerd zijn op het ‘one-to-many’ principe; er is dan maar één aanbieder en meerdere klanten.

Dankzij de digitalisering ontstaan nu allerlei nieuwe platforms online. Ook deze zijn M2M-systemen die mensen bij elkaar brengen die zaken willen uitwisselen. Dit heeft geleid tot nieuw businessmodellen gebaseerd op de toegevoegde waarde van efficiënte matchmaking.

 

Cloud computing of cloud service is via een netwerk – vaak het internet – op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens, ongeveer zoals elektriciteit uit het lichtnet. De term is afkomstig uit de schematechnieken uit de informatica, waar een groot, decentraal netwerk (zoals het internet) met behulp van een wolk wordt aangeduid.

De cloud (Nederlands: wolk) staat voor een netwerk dat met al de computers die erop aangesloten zijn een soort 'wolk van computers' vormt, waarbij de eindgebruiker niet weet op hoeveel of welke computer(s) de software draait of waar die computers precies staan. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is dus ook niet verantwoordelijk voor het onderhoud. De details van de informatietechnologische infrastructuur worden aan het oog onttrokken en de gebruiker beschikt over een "eigen", in omvang en mogelijkheden schaalbare, virtuele infrastructuur. De cloud is dus een techniek waarmee schaalbare online diensten kunnen worden aangeboden. Zonder de mogelijkheid tot schalen heeft een aangeboden online dienst geen betrekking op cloud computing

 

Waarom 5G?

Met 5G technologie is het mogelijk om bandbreedte in het netwerk te reserveren voor belangrijke gebruikers. Dit kan door het netwerk op te splitsen, het zogenoemde ‘slicen’. Door kritieke zaken via gereserveerde ‘slices’ te versturen ontstaan geen haperingen in de bandbreedte en kunnen gebruikers zoals politie en ambulance nog beter vertrouwen op de digitale infrastructuur. Maar ook bedrijven die belangrijke verbindingen in fabrieken nu via bekabeling en eigen netwerken hebben gebouwd, kunnen dankzij 5G processen veel flexibeler inrichten om automatisering en het gebruik van robots makkelijker te maken. 5G is een belangrijke voorwaarde voor de fabriek van de toekomst.

 

Wat is Big Data?

Big data of massadata zijn gegevensverzamelingen (datasets) die te groot en te weinig gestructureerd zijn om met reguliere databasemanagementsystemen te worden onderhouden. De gegevens hebben een direct of indirect verband met privégegevens van personen. [2] Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel. Dit komt doordat consumenten bij sociale media in toenemende mate data opslaan in de vorm van bestanden, foto's en films (bijvoorbeeld op Facebook of YouTube, waar Facebook ook de door de gebruikers gewiste data bewaart) en organisaties, overheden en bedrijven steeds meer data over burgers produceren en opslaan, en doordat apparaten zelf data verzamelen, opslaan en uitwisselen (het zogenaamde internet der dingen). Hierdoor is er steeds meer sensordata beschikbaar. Niet alleen de opslag van deze hoeveelheden is een uitdaging, maar ook het analyseren ervan. Deze data bevatten namelijk informatie voor doeleinden zoals marketing, wetenschappelijk onderzoek, of preventief onderhoud.

 

Wat is IoT?

Een blockchain is een transactieketen van data die gedeeld is tussen een netwerk van individuele onafhankelijke partijen. In blockchains worden transacties opgeslagen zonder dat deze verwijderd of aangepast kunnen worden. Doel van blockchain:  Om data en transacties veilig en efficiënt op te slaan. Voor meer diepgang zie deze link

Meta verse

Met 'de metaverse' wordt doorgaans een virtuele wereld bedoeld waarin mensen online met elkaar in contact kunnen komen. Het is een netwerk van virtuele 3D-ruimtes waarin gebruikers allerhande activiteiten kunnen uitvoeren via een avatar, een digitale dubbelganger.

Hier komen veel van de hier genoemde technieken samen.

Meer details, zie deze link

VR

Bij Virtual Reality ervaar je een volledige 3D-wereld. Dit gebeurt via een VR-bril.

Augmented reality

Met Virtual- en Augmented Reality (VR en AR) zie je een werkelijkheid die er niet is. Bij Virtual Reality ervaar je een volledige 3D-wereld. Dit gebeurt via een VR-bril. Bij Augmented Reality wordt een virtuele 3D-laag aan de echte wereld toegevoegd.

NFT

 

Non Fungible Token (NFT) staat voor Niet-Vervangbare Token

De kracht van NFT zit in de mogelijkheid dat je een asset in de digitale wereld uniek kunt maken. Voorbeeld: Als je een foto maakt, en deze aan 10 personen verstuurd en deze personen versturen deze foto opnieuw door naar anderen, dan is achteraf niet meer te achterhalen wat de 1e en initiële foto was. NFT lost dit probleem op door een digitaal asset uniek te maken